Иглолистни > Стелещи се

Иглолистни, Juniperus horizontalis “Glauca

Juniperus horizontalis “Glauca"

"Достига височина до 15 см.и диаметър до 2м. Листата са люспести, меки, сиво до синьозелени. Използва се за засаждане в алпинеуми, на склонове и като почвопокривно растение.  Предпочита влажни и богати  почви.

Иглолистни, Juniperus horizontalis

Juniperus horizontalis "Blue Chip"

Достига височина до 30см и диаметър около 1,2м. Ниска и лежаща форма,  сребристи иглици, много декоративна.

Иглолистни, Juniperus horizontalis

Juniperus horizontalis "Wiltonii"

Достига височина до 20 см. и диаметър около 1,5м. Прави гъст зелен килим, сребриста на цвят.

Иглолистни, Juniperus horizontalis

Juniperus horizontalis "Рrince of Walles'

Достига височина до 20см.и диаметър около 1м. Тъмнозелена плътна листна маса, сравнително бързо растяща, популярен сорт.

Иглолистни, Juniperus horizontalis Andorra compacta variegata

Juniperus horizontalis Andorra compacta variegata

Достига височина до 40см и диаметър около 2м.Много често се използва в градината поради изобилието от цветово разнообразие- от наситено маслено зелено, през изумрудено до златисто-жълто.

Иглолистни, Juniperus conferta

Juniperus conferta "Blue Pacific"

Красива плоска форма на стелещ се храст с плътна структура и характерни дълги синкаво-зелени игли. Достига височина до 30 см и диаметър около 2м. Зимоустойчив и много светлолюбив, предпочита слънчеви места. Не е взискателен към влажността и плодородието на почвата.

Иглолистни, Green carpet (Juniperus comm)

Green carpet (Juniperus comm)

Вечнозелен храст със светло-зелени гъсти разклонения, стелещи се по земята. Израства до около 10см височина и 1.5м в диаметър, с годишен прираст около 15 см. Няма високи изисквания към почвата и влагата, но добре расте на влажни дренирани почви, издържа и засушавания. Предпочита слънчеви места.

Иглолистни, Juniperus com

Juniperus com "Repanda"

Нисък храст не по-висока от 30-40 см с клонки стелещи се във всички посоки. Листата са заострени, зелени изпъстрени с интересни сребристи ивици, остават зелени през зимата. Расте повече на ширина и неусетно превзема пространствата от бурени и плевели. Расте с бавни темпове и при идеални условия може да се очаква да живее в продължение на около 30 години
Не изисква специални грижи, ако поливате да не е отгоре върху плоско полегналите стъбла с фините клончета по тях, които могат да прегорят от горещото слънце. При сушави години еднократно поливане сутрин рано или вечер веднъж в месеца е достатъчна поливка, избягвайте преполиване. Не изисква специални грижи, подрязва се само за да се отстранят поредени и стари клонки,  най-добре да се прави в края на зимата, след като заплахата от силен студ е преминала
Предпочита топли слънчеви места, желателно е да се отглежда само на пълна слънчева светлина. Сухоустойчив, расте на всякакви почви, изключително приспособим към бедни почви. Силно студоустойчив, високоустойчив на индустриално и  градско замърсяване